Elli’s Oorah Videos

Elli in “”Eighth Day’s Gam Zu” 2014

Elli in “Don’t Take Kids to a Store” Oorah Video 2012

Elli in “The Mashal Man” Oorah Video 2010